Veftré     Fyrirspurnir   


Fréttir frá 2002
Yfirlýsing

Tengdar greinar
Dröfnin af stað
Dagskrá 62. Fiskiþings
Af 62. Fiskiþingi
Aðalfundir
Bioterrorism Act of 2002
63. Fiskiþing 2004
Dagskrá 63. Fiskiþings
Frá 63. Fiskiþingi
NKO fundur á Akureyri
NKO fundur á Akureyri
Aðalfundir
Sjávarútvegsráðherra í heimsókn hjá Fiskifélagi Íslands
Rússland stækkandi fiskmarkaður
Leiðbeinandi reglur um umhverfismerkingar
Þorskeldisráðstefna
Aðalfundir
Rannsóknir á Sauðárkróki
Faxaflóaferð skólaskipsins
Maður ársins hjá IntraFish
Fundur um "umhverfismerkingar"
Aðalfundur 2007
Fjárfestingartækifæri í þróunarlöndum
Yfirlýsing um ábyrgar fiskveiðar
Skólaskipið Dröfn RE-35 á höfuðborgarsvæðinu í nóvember


Ályktun 64. Fiskiþings 2005

Í ályktun 63. Fiskiþings var bent á breyttar markaðsaðstæður í kjölfar aukinnar vitundar almennings um umhverfismál. Kröfu almennings um að vel sé staðið að nýtingu villtra fiskistofna var fagnað og bent á að hagsmunir sjávarútvegs og neytenda fari saman í því tilliti. Lögð var áhersla á nauðsyn þess að móta alþjóðlegar reglur um umhverfismerki fyrir sjávarafurðir, en slíkum merkjum er ætlað að flytja neytendum þann boðskap að það hráefni, sem viðkomandi afurð var unnin úr, hafi verið aflað á sjálfbæran hátt.

Íslendingar eru og verða um ókomna tíð afar háðir sjávarútvegi. Sjálfbærni við nýtingu fiskistofna er nauðsyn, sem allir gera sér grein fyrir. Íslendingum ber að vera umhverfisverndarsinnar í þeirri merkingu að góð og skynsöm umgengni og nýting náttúruauðlinda er lykillinn að gæfu okkar og lífskjörum. 

Íslendingar hafa náð góðum tökum á fiskveiðum, fiskvinnslu og markaðssetningu. Þekking aðila á þeim sviðum hefur lagt grunninn að velferð þjóðarinnar. Það er hins vegar mikilvægt að gera sér grein fyrir að gæfa og gengi sjávarútvegs ræðst nú að miklu meira leyti en áður af ástandi á mörkuðum. Samningar milli ríkisstjórna um aðgang að mörkuðum eru mikilvægir og að þeim hefur verið ötullega unnið mörg undanfarin ár. Alþjóðlegar reglur um verslun og viðskipti með sjávarafurðir eru oft á dagskrá og skiptir okkur miklu hvernig til tekst. Það er einnig afar mikilvægt að greinin sjálf bregðist á trúverðugan hátt við þeim breyttu markaðsaðstæðum sem bent var á í ályktun 63. Fiskiþings. Krafa kaupenda og neytenda um trúverðugar upplýsingar um fiskstofna og nýtingu þeirra er vaxandi og þeim upplýsingum þarf að koma á framfæri.

Á þessu sviði hefur ýmislegt áunnist frá síðasta Fiskiþing. Fiskimálanefnd FAO samþykkti á fundi sínum í mars s.l. alþjóðlegar leiðbeiningar fyrir umhverfismerki. 64, Fiskiþing fagnar þeim árangri og þakkar þeim er að því stuðluðu. Það lögðu margir hönd á plóg til þess að tryggja þá niðurstöðu sem náðist og mikilvægi framlags Íslands í því máli – bæði úr opinbera geiranum og úr greininni sjálfri - verður ekki ofmetið. 

Þá má einnig benda á starf Fiskifélags Íslands í Alþjóða samtökum fiskifélaga og samstarf við samtök innan atvinnugreinarinnar á norðurlöndum, þar sem leitast er við að ná samstöðu um skoðanir og áherslur íslensks sjávarútvegs á ýmsum hagsmunamálum greinarinnar.

Við íslenskum sjávarútvegi blasa eðlilega mörg mikilvæg verkefni. Réttur þjóða til að nýta lifandi auðlindir sjávar er ekki jafn sjálfsagður og áður var og krafan um að nýting auðlindanna sé stunduð á forsvaranlegan hátt og af virðingu fyrir náttúrunni er sterk. Undir þá kröfu geta allir tekið þótt sjónamið hvernig þeirri kröfu verði mætt séu misvísandi. Það er afar mikilvægt að greinin sjálf taki meiri  þátt í að móta þá vaxandi umræðu um nýtingu auðlinda hafsins sem nú sér stað.
Fiskifélagsvefurinn er unnin af Origo ehf.