Veftré     Fyrirspurnir   


Fyrirspurnir
Leit
Starfsmenn
Veftré
Stjórn
Fundargerðir stjórnar

Fiskifélagið

Tilgangur og markmið

Tilgangur Fiskifélagsins er að vera sameiginlegur starfsvettvangur samtaka í sjávarútvegi með það að markmiði að auka veg og virðingu íslensks sjávarútvegs, efla hag greinarinnar, stuðla að framförum í íslenskum sjávarútvegi og veita stjórnvöldum og öðrum, sem eftir því leita, umbeðna þjónustu.

Markmiði sínu hyggst félagið ná með því að takast á hendur verkefni sem varða sjávarútveginn í heild og víðtæk samstaða næst um að félagið sinni. 

Aðild að Fiskifélagi Íslands eiga helstu hagsmunasamtök í íslenskum sjávarútvegi og skipa þau jafnframt fulltrúa sína í stjórn félagsins. Félagið er því vettvangur sem vinnur að sameiginlegum hagsmunum alls sjávarútvegsins.

Ásamt því að vera samráðsvettvangur sjávarútvegsins sér félagið um gagnavinnslu fyrir Verðlagsstofu skiptaverð og Sjávarútvegsráðuneytið, þá er öllum frjálst að fá upplýsingar um íslenskan sjávarútveg hjá félaginu.Fiskifélagsvefurinn er unnin af Origo ehf.